Equip

Per a dur a terme aquest projecte, contem amb un equip multidisciplinar: incloent psicòlegs / es, educadors / es infantils, pedagogs / es o mediadors / es.
Sempre s’intenta que hi hagi unes premisses bàsiques com: 2-3 professionals per grup (grups constituïts per aproximadament 12 xiquets i xiquetes).

Els professionals acompanyen la família sense substituirla i acostumen a repartir el seu temps de dedicació entre l’atenció directa a les famílies, la formació, el temps de reflexió, la programació, l’avaluació i l’establiment de consensos i línies d’actuació.
Els objectius dels professionals d’aquestos serveis inclouen la formació constant i continua amb una actitud no directiva: ofereixen models relacionals, ajuden a descobrir les necessitats infantils i la manera de donar-los resposta, a trobar estratègies de relació, superant les dificultats, afavorint l’intercanvi d’informació i tractant de potenciar el vincle mare/pare-fills mentre tot l’entorn preparat propicia la vivència de “moments especials” entre l’infant i l’adult. En aquestos moments compartits, l’enfoc grupal s’enten com un motor potenciador y afavoridor de canvis.

A més de l’equip propi del servei, hi ha col•laboracions amb professionals externs, les aportacions dels quals es converteixen en element bàsic per al funcionament diari. Aquesta col•laboració és periòdica i es dóna per part de pediatres, psicòlegs / es, pedagogs / es, logopedes, treballadors / es socials, i altres especialistes d’atenció a la infància que van tractant els temes de salut, educació i criança que interessen a les famílies.

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación.