Objectius

L’objectiu fonamental d’aquests serveis és millorar la qualitat de vida dels infants, promoure els seus drets i vetllar per les seves necessitats. Per a això, se serveixen d’espais on es donen múltiples interaccions relacionals, i s’ajuda a identificar i entendre les necessitats emocionals i cognitives de l’infant, tractant a més d’aconseguir un vincle positiu que afavoreixi el creixement personal. En aquests espais, també es comparteixen dubtes, il•lusions, dificultats a l’hora de desenvolupar el rol parental, i es donen a conèixer, entendre i acceptar altres cultures i formes de fer.

  • Afavorir el desenvolupament del potencial dels infants
  • Prevenir les dificultats psicosocials per mitjà de l’enfortiment del vincle afectiu i de la interiorització de pautes d’actuació i de criança
  • Enfortir els rols parentals
  • Detectar de forma primerenca possibles dificultats tant en el procés de desenvolupament infantil com en la tasca educadora
  • Derivació primerenca a serveis externs en cas de dificultat específica
  • Sensibilització social respecte a l’educació primerenca i necessitats infantils

¿Quins son els nostres objectius?

Assumim tots els objectius dels Espais Familiars definits a Barcelona, dels quals continuem prenent model i els concretem a la nostra situació real prioritzant el que ens estos 14 anys hem anat aprenen que calia fer.
Bé, el nostre objectiu prioritari és reforçar el paper de la família com a primera educadora, perque la familia és aquell lloc privilegiat on nens i nenes aprendran els principis i valors que guiaran les seves vides. I tot i que l’escola és molt important, cal empoderar el paper educador de la família.
Un altre objectiu fonamental és donar seguretat a la família en la seva forma d’educar, siga la que siga. Ja que la seguretat de la família en la seva forma d’educar prevé l’aparició de conflictes.
Per últim, pero no menys important, el nostre objectiu és la prevenció. Estem convençuts i s’evidencia cada vegada més, que invertir en educació des de la infància, és la inverció social més rendible. I quan parlem d’inversió, ens refereim tant a la inversió que fan les administracions al confiar en aquestos projectes, com la inversió de les famílies, en temps, en esforç, en confiança…

Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación.