espais_familiars_voluntariat

Voluntariat

¿Vols ajudar-nos en la nostra tasca?

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer de la Caixa dels Colors, que es compromet a no fer-ne un ús distint d’aquell per al qual han estat demanades, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si escau, d’oposició, davant de la Secretaria de la Caixa dels Colors…

    FITXA DEL VOLUNTARIAT


    SERVEI    ComptabilitatGestióXarradesFormació de famíliesFormació professionalAcompanyant en activitats fora del centreRelacions

    Este sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación.